Klauzula Informacyjna dla Praktykantów

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy osób ubiegających się o praktykę.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Portal Games Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice), przy ul. Św. Urbana 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail: portal@portalgames.pl

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i odbycia praktyki w oparciu o porozumienie/umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO – przepis prawa (w tym m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym) i niezbędność przetwarzania do zawarcia porozumienia/umowy dotyczące(j)go odbywania praktyki;

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgoda w zakresie danych osobowych przekazywanych w CV i w liście motywacyjnym innych, niż wymagane w procesie rekrutacji;

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona potencjalnych roszczeń, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy świadczeniu usług, tj.: firmom hostingowym, firmie informatycznej, czy też podmiotom świadczącym inne usługi, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za naszym pośrednictwem. Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji), a następnie przez okres realizacji praktyki wraz z okresem archiwizacji. Ponadto, Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, przez okres nie dłuższy, niż 1 rok od momentu przesłania zgłoszenia.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych;

 2. prawo do sprostowania danych;

 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – jeśli Państwa dane są przetwarzane przez nas na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Powinni wówczas wskazać Państwo swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawa przetwarzania przez nas Państwa danych jest nadrzędna wobec Państwa praw i wolności lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych;

 2. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody;

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W przypadku próśb lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: portal@portalgames.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44 – 190 Knurów, Polska.

 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe (inne, niż wymagane w procesie rekrutacji), przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrażają Państwo wysyłając nam zgłoszenie rekrutacyjne zawierające takie dane – podanie tych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji (zgodę mogą Państwo wycofać w każdym momencie).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, że nie podejmujemy w stosunku do Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.

O nas

Portal Games jest działającym na polskim rynku od 1999 roku wydawcą gier planszowych. Wśród naszych najsłynniejszych tytułów znajdują się gry Robinson Crusoe, Osadnicy: Narodziny Imperium oraz Detektyw.

Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Knurowie (44-190) ul. Sienkiewicza 13, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail: portal@portalgames.pl. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz tutaj (kliknij): Polityka prywatności.

Nasz Twitter

Dziś chcemy Wam pokazać pierwsze ilustracje, które nasz dział graficzny przygotował do Eleven: Football Manager Boa… https://t.co/YpHqvFYJI8
Spełnij marzenia o Hollywood! 🌟 Zamów Scenariusz za Milion, nową zespołową grę imprezową, gdzie drużyny scenarzystó… https://t.co/9oTmA4YwXt
Diuna: Sekrety Rodu to kooperacyjna gra narracyjna, w której dołączycie do rebelii przeciwko Harkonnenom! Przeżyjec… https://t.co/qCySwptgKp

Newsletter