Konkurs! Twój pomysł na scenariusz do Detektywa.

Wymyśl scenariusz Sprawy do gry Detektyw: Kryminalna Gra Planszowa i prześlij nam maila z opisem twojego pomysłu. Wybierzemy jedno, najlepsze zgłoszenie, wypłacimy autorowi 1000 zł i zaprosimy do współpracy przy rozwoju jego pomysłu w pełnoprawną Sprawę, którą następnie wydamy!

Maile wysyłajcie na konkurs@portalgames.pl, tytułując je „Konkurs Detektyw”. Nie ma limitu zgłoszeń – każde z Was może przesłać więcej niż 1 pomysł! Na scenariusze czekamy do końca czerwca.

REGULAMIN

I Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu Twój pomysł na scenariusz do gry Detektyw, zwanego dalej Konkursem, jest firma Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Knurowie (44-190) ul.
Sienkiewicza 13, dalej nazywana Organizatorem.

2. Konkurs trwa od ogłoszenia podczas transmisji live Planszówki TV , 30.04.2021, do
30.06.2021 o godz. 23:59.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w wiadomości przesłanej na adres
konkurs@portalgames.pl opisać swój pomysł na scenariusz sprawy do gry Detektyw: Kryminalna Gra Planszowa.

4. Organizator nagrodzi jedną osobę, której zgłoszenie uzna za najciekawsze.

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które najpóźniej w dniu wysłania
odpowiedzi będą miały ukończone 16 lat.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane stosunkiem pracy z Organizatorem.

II Zgłoszenie

1. Pomysły należy przesyłać na adres mailowy konkurs@portalgames.pl, w tytule wiadomości wpisując Konkurs Detektyw

2. W załączonym do wiadomości pliku tekstowym należy opisać pomysł na scenariusz. Oczekujemy kilku stron streszczenia pomysłu na fabułę, konspektu scenariusza .

3. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4. Wysyłając zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik oznajmia, że jest autorem przesłanego
pomysłu – patrz pkt. IV Prawa autorskie.

III Nagroda i przebieg konkursu

1. Nagrodą dla osoby, która wg Organizatora opisze najciekawszy pomysł na scenariusz, będzie 1000 złotych polskich oraz udział w rozwoju Sprawy z zespołem Portal Games w celu wydania jej na rynku.

2. Konkurs trwa od 30.04.2021, od momentu ogłoszenia, a kończy się 30.06.2021 o godz. 23:59.

3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w przeciągu 45 dni od zakończenia Konkursu i powiadomiony o wygranej drogą mailową.

IV Prawa autorskie

1. Zgłaszający oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystanych w Pracy konkursowej w zakresie umożliwiającym jej zgłoszenie do Konkursu.

2. W związku z oświadczeniem zawartym w ust. 1 powyżej, Zgłaszający zapewnia, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia w stosunku do utworu/-ów lub jego/ich poszczególnych części wykorzystanych w Pracy konkursowej, Zgłaszający, po zawiadomieniu przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że Zgłaszający zobowiązuje się do bycia stroną przy wszelkich roszczeniach osób trzecich dotyczących autorstwa ww. utworów.

3. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 V Dane osobowe i Polityka Prywatności

1. Dane osobowe konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, tj. imię i nazwisko Zgłaszającego oraz adres e-mail, wykorzystywane będą przez Organizatora do kontaktu ze Zgłaszającym w sprawach dotyczących Konkursu.

2. Dane osobowe osób fizycznych biorących udział w Konkursie gromadzone na serwerach Organizatora są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy z żądaniem udostępnienia danych wystąpią podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa.

3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „rozporządzeniem”), Organizator informuje, iż:

a. administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Knurowie (44-190) ul. Sienkiewicza 13;

b. dane osobowe zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników;

c. dane osobowe Zgłaszających będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników. Zgłaszającemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

d. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;

e. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie.

VI Informacje dodatkowe

1. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

No comments yet.

Leave Your Reply

O nas

Portal Games jest działającym na polskim rynku od 1999 roku wydawcą gier planszowych. Wśród naszych najsłynniejszych tytułów znajdują się gry Robinson Crusoe, Osadnicy: Narodziny Imperium oraz Detektyw.

Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z .o.o. z siedzibą w Knurowie (44-190) ul. Sienkiewicza 13, nr KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, e-mail: portal@portalgames.pl. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz tutaj (kliknij): Polityka prywatności.

Nasz Twitter

Dziś chcemy Wam pokazać pierwsze ilustracje, które nasz dział graficzny przygotował do Eleven: Football Manager Boa… https://t.co/YpHqvFYJI8
Spełnij marzenia o Hollywood! 🌟 Zamów Scenariusz za Milion, nową zespołową grę imprezową, gdzie drużyny scenarzystó… https://t.co/9oTmA4YwXt
Diuna: Sekrety Rodu to kooperacyjna gra narracyjna, w której dołączycie do rebelii przeciwko Harkonnenom! Przeżyjec… https://t.co/qCySwptgKp

Newsletter