Portalowy plan końcoworoczny!

Print

Share this

2 komentarze

  • Karol

    Abmasadorzy przecież powinni się pojawić w październiku. Takie było sprostowanie na wspieram.to.
    Czemu będą tak późno?